Orno Wideodomofon 7” Z Pamięcią Textus Memo

1 094,00

CharakterystykaTEXTUS MEMO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do dom�w jednorodzinnych do samodzielnego monta�u, oparty na 2 �y�owym systemie po��cze� mi�dzy modu�ami w ka�dym punkcie instalacji. Wyposa�ony jest wewn�trzn� pami�� umo�liwiaj�c� zapis obraz�w z kamery zewn�trznej. Produkt obj�ty Programem 36-miesi�cznej gwarancji.MONITORultra p�aski, bezs�uchawkowy, g�o�nom�wi�cykolorowy wy�wietlacz TFT-LCD o przek�tnej ekranu 7po��czenie dwu�y�owedotykowe, pod�wietlane przyciskiposiada pami�� wewn�trzn�, kt�ra pozwala na zapis obraz�wzapis zdj�� w trybie r�cznymp�ynna regulacja parametr�w monitora (jasno�ci i koloru oraz g�o�no�ci rozmowy i dzwonka)mo�liwo�� zmiany d�wi�ku dzwonka (9 dost�pnych fabrycznie)dodatkowe sterowanie bram�podgl�d tego co si� dzieje w polu widzenia kamery bez wywo�ania z panelu zewn�trznegomo�liwo�� rozbudowy o dodatkowy monitor z serii TEXTUS MEMOfunkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego monitora)zasilanie pr�dem sta�ym z zasilacza do gniazdka DC 18Vwymiary: 208 x 138 x 22 mm (szer./wys./g�.)PANEL ZEWN�TRZNY Z KAMER�szerokok�tna kamera kolorowa CCDwandaloodporna obudowamonta� natynkowyo�wietlenie podczerwieni� umo�liwiaj�c� widzenie w nocyelektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilaniawymiary: 112,3 x 171,8 x 36,6 mm (szer./wys./g�.)Zestaw wideodomofonowy TEXTUS MEMO sk�ada si� z:panela zewn�trznego z kamer� kolorow� – 1 sztmonitora LCD – 1 sztuchwytu do monta�u monitora – 1 sztzasilacza zewn�trznego 18 V DC – 1 sztilo�� w opakowaniu zbiorczym: 10 szt. D�ugo�� : 7,00cm Szeroko�� : 36,80cm Wysoko�� : 16,60cm Waga : 0,960kg

Orno

Videofony

, , , , ,

yyyyy

SKU: 4bb5b5b88219 Kategoria: