Ropam Multigsm-Ps Moduł Powiadomienia I Sterowania Gsm, Terminal Gsm (Nadajnik Gsm), Zasilacz Buforowy (05835-114-137)

508,99

MODUŁ POWIADOMIENIA GSMROPAM MultiGSM-PSNAJWAŻNIEJSZE CECHYwbudowany modem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-awykrywanie zagłuszania GSM (JAMMING)8-1000 numerów telefonu, 2 grupy do powiadomień i sterowania: numery 1-8 wybór pojedyncze , 1-1000 (karta SD) wybór zbiorczy, cała grupa8 wejść, konfiguracja pracy NC, NOzasilanie 17-20V/AC lub 20-30V/DCPRZEZNACZENIETerminale MultiGSM z racji swojej budowy i funkcji dedykowane są do integracji z innymi urządzeniami (np. centrale alarmowe, kontrolery PLC, przekaźniki, sterowniki) poprzez wejścia i wyjścia binarne, Dzięki wbudowanemu modemowi GSM możliwa jest transmisja zdarzeń z systemu poprzez SMS, VOICE, E-MAIL. Do sterowania i kontroli służą SMS, CLIP, DTMF.WŁAŚCIWOŚCIwbudowany modem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-awykrywanie zagłuszania GSM (JAMMING): raportowanie stanu na wyjściu i zapis w pamięci zdarzeń8-1000 numerów telefonu, 2 grupy do powiadomień i sterowania: numery 1-8 wybór pojedyncze , 1-1000 (karta SD) wybór zbiorczy, cała grupaobsługa karty SD, SDHC:zarządzanie numerami telefonu 1-1000, telefony .txt (łatwa edycja i zmiana grypy do powiadomienia i funkcji KeyGSM)programowanie urządzenia poprzez kartę SD, plik zapiany programem Partner GSM na karcie SD (config.rpm)8 wejść, konfiguracja pracy NC, NO o regulowanej czułości do 60 000 [ms lub s]AI wejście analogowe 0-10V ze skalowaniem do wartości fizycznej (np. temp=°C, RH=%, p=kPa)wejście FAC do kontroli napięcia AC (lub DC) zasilania podstawowego np.. centrali, kontrolera, zasilacza DC4 sterowane wyjścia poprzez SMS, CLIP, DTMF, awaria, brak AC, JAMMING* O1 wyjście 12VDC/1A z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym, O2-O4 wyjścia OC 100mAtransmisja z wejść SMS/VOICE/CLIPtransmisja zdarzeń poprzez E-MAIL (protokół SMTP):obsługa serwera SMTP (bez autoryzacji SSL/TSL!) i czterech adresów e-mailekonomiczna transmisja poprzez GPRS (E-MAIL STAN<1kB) , możliwość wykorzystania funkcji klientów poczty do filtrowania, analizy, retransmisji itd.dowolne SMS-y i komunikaty VOICE ( wymagany VSR-2) przy zdarzeniach w systemie: wejścia, temp.funkcje Terminal: MultiGSM pracuje jak modem, terminal GSM (DCE), kontrola is sterowanie z urządzeń DTE poprzez port RS232TTL (PLC, kontrolery itp.)TerminalSMS: funkcja transmisji i odbierania SMS poprzez port RS232TTL,TerminalEMAIL: funkcja transmisji e-mail poprzez port RS232TTL ,TerminalCall: funkcja generuje połączenia głosowe z obsługą DTMF, sterowanie poprzez RS232TTL, komendy ASCI ( funkcja na specjalne zamówienie),KeyGSM: obłsuga do 1000 numerów telefonów, zastosowanie; szlabany, wjazdy do osiedla mieszkaniowe, bramy garażowe, parkingi hoteli itp..LogicProcessor:funkcji logiczne (9) dla argumentów: wejść, wyjść, markerów (wartość binarna 0/1), progów temperatury, progów wejścia analogowe, awarie, timery, wartości binarnefunkcje czasowo-logiczne (8) jak programowane przekaźniki czasowe, wyzwalania i reset timerów (bloków) identyczne jak argumenty w funkcjach logicznych a wyniki zapisywane są wyjść lub markerów4 timery 24h do opcji LogicProcessormonitoring GPRS:współpraca ze stacją MSR Manage (sterownik RopamMSR, w opracowaniu),współpraca ze stacją Kronos NET (sterownik RopamDirect) – szyfrowana transmisja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICEintegracja audio z domofonami i interkomamiintegracja z video-domofonami poprzez bramkę VAR-1 , pozwalalajaca na rozmowę telefoniczną pomiędzy bramofonem a telefonem komórkowym.możliwe załączenie rygla kodem DTMFpomiar temperatury z czujnika TSR-1, termostat na 2 wyjściach z histereządwukierunkowy system audio, podsłuch obiektu (AMR-1)zegar RTC z podtrzymania bateryjnym (restarty zasilania)funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIPoptyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSMpamięć zdarzeń; 1000 zdarzeń z nadpisywaniemfunkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisjiobsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid i zmiana usług)zapis loga temperatury, wejścia analogowego, wejść I1-I8 na kartę SD, możliwe jest także automatycze wysłanie loga o 24:00 na 1-szy adres e-mailzasilanie xx-PS: 17VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/2A z obsługą akumulatorów 12V, kontrola napięcia podstawowego AC, kontrola napięcia DC (<11V), możliwość zasilania z alternatywnego źródła zasilania; akumulatory 24VdcMOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI!ZASTOSOWANIETerminale MultiGSM z racji swojej budowy i funkcji dedykowane są do integracji z innymi urządzeniami (np. centrale alarmowe, kontrolery PLC, przekaźniki, sterowniki) poprzez wejścia i wyjścia binarne, Dzięki wbudowanemu modemowi GSM możliwa jest transmisja zdarzeń z systemu poprzez SMS, VOICE, E-MAIL. Do sterowania i kontroli służą SMS, CLIP, DTMF.powiadomienie dla systemów alarmowych,powiadomienie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej OSP ze sterowaniem syreną,sterowanie wieloabonentowe automatyką bramy, szlabanu poprzez CLIP (CallerID),systemy automatyki domowej, funkcje przekaźników czasowych,systemy kontroli i sterowania poprzez sieć GSM, sygnały binarne I/O,restarter urządzeń, AP w sieciach bezprzewodowych WLAN,systemy kontroli i nadzoru temperatury np. serwerownie, lodówki (szczepionki), chłodnie, procesy termiczne,rejestrator (logger): temperatury, wejść terminala , AI, seici GSM, zasilania AC,rejestrator jw. z automatyczną transmisją dobowych logów poprzez e-mail,systemy kontroli i nadzoru wartości analogowej z czujników z wyjściem 0-10V, np. wilgotność względna, temp.regulacja temperatury lub parametru od AI, regulator dwustanowy z histerezą,systemy kontroli i nadzoru nad przesyłowymi sieciami energetycznymi,kontrola i sterowanie procesami technicznymii np. przepompownie, kotłownie CO, fermy hodowlane,integracja z domofonami, interkomammi poprzez wejście/wyjście audio liniowe,modem SMS, E-mail, Call dla prostych sterowników PLC poprzez port RS232TTL (TerminalSMS/E-mail/Call),zasilacz buforowy 12Vdc (UPS 12V) dla urządzeń dodatkwoych, przekaźniki, sygnalizatory.W SKŁAD ZESTAWU WCHODZIMODUŁ POWIADOMIENIA GSM ROPAM MultiGSM-PS (nr. kat 10044)GwarancjaParagon lub faktura VAT

Ropam

Akcesoria alarmowe

, , ,

yyyyy

SKU: 14890a51b2c0 Kategoria: